Email Bản in

Công nghệ thông tin trong chăm sóc sức khoẻ

Từ ngày 26-28/8, diễn đàn công nghệ thông tin thế giới (WITFOR 2009) do Việt Nam đăng cai tổ chức với chủ đề "CNTT vì sự phát triển bền vững" sẽ diễn ra tại Trung tâm hội nghị quốc gia Hà Nội nhằm góp phần thực hiện thành công "Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ" của Liên hiệp quốc và triển khai "kế hoạch hành động" của Hội nghị thượng đỉnh thế giới về xã hội thông tin. Đặc biệt, Uỷ ban về công nghệ thông tin y tế do Bộ Y tế chủ trì sẽ bàn về việc sử dụng CNTT nhằm nâng cao hiệu quả và tính công bằng trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, cải thiện quá trình giao tiếp giữa các nhân viên y tế

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận