Email Bản in

Đã thu hồi 56% sản phẩm sữa có chứa Vivinal GOS

Cục ATVSTP vừa có buổi làm việc với ông Jan Bles - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Friesland Campina Việt Nam về việc trao đổi thông tin bị dị ứng nghi do sử dụng các sản phẩm sữa tiệt trùng hiệu Cô gái Hà Lan có chứa Vivinal GOS. Trong thời gian qua, Công ty đã chủ động và kịp thời thu hồi 56% các sản phẩm sữa tiệt trùng hiệu Cô gái Hà Lan có chứa Vivinal GOS nghi bị dị ứng. Cục ATVSTP ghi nhận sự chủ động hợp tác của Công ty với các cơ quan chức năng và đề nghị công ty tiếp tục thu hồi sản phẩm chứa Vivinal GOS hoàn thành trước ngày 15/11/2009, Tổng Giám đốc công ty đã cam kết hoàn thành thu hồi các sản phẩm theo thời gian Cục ATVSTP đề ra và có thông điệp gửi đến khách hàng, đồng thời công ty tiến hành xét nghiệm cần thiết để làm rõ căn nguyên gây dị ứng và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận