Email Bản in

Đề nghị chưa ban hành nghị định xử phạt báo chí

Cuối tháng 10, Hội Nhà báo VN đã họp lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản. Các ý kiến đưa ra tại các cuộc họp đều khẳng định nhiều nội dung quy định trong nghị định chưa sát thực tế, chưa có tính thuyết phục gây khó khăn cho hoạt động báo chí.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Quang Thống, Uỷ viên thường trực thường vụ Hội Nhà báo VN, cho biết hội sẽ có văn bản gửi tới cơ quan soạn thảo dự thảo nghị định đề nghị chưa nên ban hành nghị định vào thời điểm bày, chờ sau khi Luật báo chí (sửa đổi) được Quốc hội thông qua. Trong trường hợp cơ quan quản lý thấy cần thiết phải có nghị định kéo dài thời gian lấy ý kiến để tất cả các cấp hội nhà báo trong cả nước đều có thể tổ chức tham gia đóng góp ý kiến.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận