Email Bản in

Diễn tập phòng chống đại dịch cúm AH5N1 ở người

Tại thị trấn Phong Thổ, tỉnh Lai Châu vừa tổ chức diễn tập phòng chống đại dịch cúm A/H5N1 ở người trên quy  mô cấp huyện và xã theo chương trình của dự án phòng chống dịch bệnh qua biên giới các nước tiểu vùng sông Mê Công.

Tình huống giả định của cuộc diễn tập đặt ra là dịch cúm gia cầm xảy ra tại một hộ gia đình làm gia cầm chết hàng loạt, sau đó một người con là học sinh nhiễm bệnh do mổ và ăn thịt nhiễm bệnh, làm lan ra một số học sinh khác trong lớp.

Để phòng chống đại dịch đang xảy ra, Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm A/H5N1 ở người đã thực hiện nội dung triển khai các bước: Diễn tập cơ chế điều hành của Ban chỉ đạo phòng chống đại dịch cúm A/H5N1 ở người của huyện Phong Thổ; cơ chế điều hành của Ban chỉ đạo thị trấn Phong Thổ; diễn tập giám sát, bao vây và xử lý môi trường tại nơi xảy ra dịch cúm là trường học; diễn tập xử lý môi trường tại ổ dịch, thu gom và tiêu huỷ gia cầm.

Gần 70 cán bộ của Ban chỉ đạo các cấp cùng nhân viên y tế, lực lượng thú y, giáo viên, công an, dân quân tự vệ cùng nhiều phương tiện thiết bị đã được huy động tham gia cuộc diễn tập trên.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận