Email Bản in

Đình chỉ lưu hành thuốc

Sở Y tế TP.HCM vừa có văn bản thông báo đình chỉ lưu hành trên địa bàn thành phố và yêu cầu nhà sản xuất thu hổi hai lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Đó là thuốc viên nang Linh Chi L, hộp 2 vỉ x 10 viên, số lô 020308, hạn dùng 10/04/2011, SĐK: VNB-1562-04 do công ty Cổ phần dược phẩm đông dược 5 sản xuất do không đạt tiêu chuẩn chất lượng vè chỉ tiêu: tính chất, mất khối lượng do làm khô. Thuốc nhỏ mắt CLORAXIN 0,4% chai 10ml, số lô: )22-91, hạn dùng: 17410, SĐK: VD-3386-07 do công ty cổ phần dược phẩm 3/2 sản xuất do không đạt tiêu chuẩn hcất lượng về chỉ tiêu hàm lượng.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận