Email Bản in

Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt chất lượng

Cục quản lý dược Bộ y tế vừa có văn bản thông báo đình  chỉ lưu hành trên toàn quốc sản phẩm thuốc hoàn cứng COTA xoang 28g,lo SX 030308 ngày 1/3/2008,HD 03/2010.SĐK V364-H1210 Công ty dược phẩm Công Tâm COTAFA Ltd. sản xuất do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ tan rã. Thuốc bột BACCEF lô SX BC08, ngày sản xuất 08/03/2009, HD 07/03/2011,SĐK:VN-1991-06 do công ty Clesstra Healthcare Pvt,Ltd,India sản xuất, Công ty Cổ phần Dược thiết bị y tế Đà Nẵng nhập khẩu vì không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu nồng độ đồng đều đơn vị phân liều và hàm lượng hoạt chất cefixim.

P.V

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận