Email Bản in

Doanh nghiệp là cầu nối trong ngoại giao văn hóa

Đầu tháng 9 vừa qua, tại khu du lịch Hòn Tằm, Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Ngoại giao và UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp tổ chức hội thảo "Ngoại giao văn hóa Việt Nam và đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp". Hội thảo nhằm xác định vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong ngoại giao văn hóa, cũng như lợi ích của doanh nghiệp khi tham gia vào hoạt động văn hóa. Đến dự có Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Gia Khiêm và hơn 30 đại sứ, tham tán văn hóa và 60 doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Gia Khiêm cho biết: "Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, ngoại giao văn hóa đã và đang phát huy vai trò quan trọng, bắc những nhịp cầu hữu nghị kết nối các dân tộc, tạo dựng nền tảng vững chắc cho sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác cùng có lợi giữa các quốc gia".

Trong "Năm ngoại giao văn hóa 2009", Bộ ngoại giao cùng các ngành, địa phương, doanh nghiệp... đã tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thúc đẩy ngoại giao văn hóa. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Gia Khiêm nhấn mạnh: "Chính phủ đặc biệt coi trọng vai trò và đánh giá cao sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Doanh nghiệp không chỉ là những người đi tiên phong, góp sức cùng cả dân tộc trên mặt trận phát triển kinh tế mà với tinh thần yêu nước, ý chí tự cường và bản sắc dân tộc Việt Nam, doanh nghiệp đang tham gia tích cực và hiệu quả vào các hoạt động đối ngoại nói chung và ngoại giao văn hoá nói riêng. Doanh nhân ngày càng trở thành một chủ thể quan trọng trong quan hệ quốc tế đương đại. Đây vừa là vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao đặt lên vai doanh nghiệp Việt Nam".

Tại hội thảo, ý kiến của các vị đại sứ, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đã làm rõ hơn trách nhiệm xã hội, quyền lợi và cơ chế chính sách nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia hoạt động Ngoại giao Văn hoá thuận lợi và hiệu quả hơn. Hội thảo cũng gợi mở cho các doanh nghiệp trong việc xác định đặc trưng văn hoá kinh doanh, xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp Việt Nam trong hội nhập và phát triển.

 K.C (Theo Đất Việt ngày 11.06.2009)

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận