Email Bản in

Đưa bệnh học đường vào chương trình mục tiêu quốc gia

Bộ Y tế vừa tổ chức hội thảo xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống bệnh tật học đường giai đoạn 2010-2015 nhằm huy động dự tham gia tích cực của các bộ, ngành và tổ chức xã hội vào hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho học sinh-sinh viên khỏi các bệnh tật phổ biến trong học đường hiện nay như tật khúc xạ, bệnh cong vẹo cột sống và bệnh răng miệng. Nghiên cứu của Viện Y học lao động và vệ sinh môi trường, Bộ Y tế đối với 5,536 học sinh tiểu học và THCS tại 4 trường học ở Hải Phòng, Thái Nguyên, Lai Châu và TP.Hồ Chí Minh cho thấy, tỷ lệ cận thị ở bậc tiểu học là 5,52%, THCS là 14,83%... Bên cạnh đó, cong vẹo cột sống cũng đang gia tăng nhanh chóng ở học sinh - sinh viên, tỷ lệ chung ở học sinh Hà Nội năm học 2004-2005 là 18,8%. Về bệnh răng miệng, theo điều tra tại 14 tỉnh, thành đại diện cho 7 vùng trong cả nước, tỷ lệ sâu răng ở trẻ em dưới 6 tuổi là 84,9%, bệnh quanh răng là 71,7%...

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận