Email Bản in

Hai bộ môn mới của trường y

Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội Nguyễn Đức Hinh cho biết, lần đầu tiên Bộ Y tế thí điểm thành lập bộ môn y xã hội học và y đức tại hai trường ĐH Y Hà Nội và ĐH Y TP.HCM. tại ĐH Y Hà Nội, bộ môn y xã hội học và y đức do bộ trưởng Bộ y tế làm chủ nhiệm danh dự của bộ môn, hiệu trưởng trường làm chủ nhiệm bộ môn và ngày 9-9 là buổi giảng bài đầu tiên dành cho toàn bộ tân sinh viên Y1 năm 2009 – 2010.

Mục tiêu của môn y xã hội học và y đức (được giảng dạy cho sinh viên y khoa từ năm 1 – năm 5) là truyền thống và đạo đức nghề y, những tấm gương thầy thuốc tiêu biểu như: Hải Thượng Lãn Ông; Alexandre Yersin…Các thầy thuốc giảng dạy bộ môn này sẽ được lựa chọn trong số những “tấm gương đạo đức” nghề y hiện nay.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận