Email Bản in

Hạt trân châu đáng ngờ

Thanh tra Sở y tế Hà Nội vừa công bố kết quả lấy mẫu trà sữa trân châu của 3 cửa hàng tại Hà Nội và mẫu hạt trân châu trên thị trường.

Qua kết quả xét nghiệm của Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia, tại cửa hàng só 68 Cầu Giấy, mẫu hạt trân châu nhập từ  Công ty TNHH Hồng Hoa Trương Lạc đã có hàm lượng axit benzoic là 2.585,5mg/kg ,vượt giới hạn theo tiêu chuẩn CODEX  là2,5 lần, hàm lượng axit sorbic là 1.611,1mg/kg vượt giới hạn cho phép là 1,6 lần.

Kết quả kiểm nghiệm các mẫu hạt trân châu được lấy trên thị trường-hạt trân châu DONGHUI, Trung Quốc có hàm lượng sacarin là 497,1mg/kg, vượt giới hạn cho phép  là 4,9 lần, hàm lượng axit soric là 1,455,9mg/kg, vượt giới hạn cho phép là 1,5 lần.
Các chất có trong hạt trân châu vượt quá giới hạn cho phép nếu sử dụng nhiều sẽ gây dị ứng và có thể ảnh hưởng tới gan và thận.

PV

 

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận