Email Bản in

Hầu hết rượu có đăng ký không đạt chất lượng

Đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm liên ngành tỉnh Bến Tre vừa công bố kết quả kiểm tra: Hầu hết các sản phẩm rượu truyền thống sản xuất tại địa phương không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Các mẫu rượu phân tích đều có hàm lượng axetaldhyt và fufurol vượt mức cho phép. Đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản, xử lý các cơ sở sản xuất rượu vi phạm; gồm: rượu chuối hột Bến Tre, rượu chuối hột Lễ Huy Tín, rượu chuối hột Minh Phong, rượu Phú Lễ Ba Tri (huyện Ba Tri), rượu Phú Quý, rượu chuối hột Phú Lễ Trúc Giang, rượu dừa Phong Vân (TP Bến Tre).

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận