Email Bản in

Hiểu tâm tính

- Hê, Giô! Chạy đi đâu mà vội vàng thế?
- Về nhà! ... Tớ sợ thằng Bob qua đêm với vợ tớ!
- Ồ hay... lúc này đang giữa ban ngày ban mặt!
-... Đúng là cậu không hiểu tâm tính cái thằng ấy đâu! Nó có thể qua đêm ngay giữa ban ngày với vợ tớ!

 

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận