Email Bản in

Không đạt chỉ tiêu tiêm phòng heo ở các tỉnh phía Nam

Hội nghị phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm ở các tỉnh phía Nam vừa được tổ chức tại thành phố HCM đã đưa ra thông tin đáng lo ngại: Kết quả tiêm phòng văcxin 6 tháng đầu năm trên trâu, bò ở các tỉnh phía Nam chỉ đạt 33,9%, trên heo đạt 22%.

Theo đại diện Chi cục thú y vùng Đông Nam bộ, có nhiều địa phương tiêm phòng văcxin heo tai xanh nhưng dịch bệnh vẫn xảy ra.
Đáng lo ngại hơn là nhiều địa phương không kiểm soát được trâu bò vận chuyển theo đường tiểu ngạc qua biên giới cũng như kiểm dịch vận chuyển nội địa.
Hiện tại đã có 16 tỉnh thành ở cả ba miền bị dịch cúm gia cầm tấn công với gần 100nghìn con gia cầm các loại bị mắc bệnh phải tiêu huỷ. Đồng thời,dịch lở mồm long móng cũng đang diễn biến phức tạp với 18 tỉnh thành có gia súc mắc bệnh.
 

PV

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận