Email Bản in

Kiểm nghiệm hàng đông lạnh hết 5-7 ngày

Ông Nguyễn Xuân Bình, giám đốc Cơ quan thú y vùng 6, cho biết từ tháng 10 đến nay, khi áp dụng quy định mới của Cục Thú y (yêu cầu để doanh nghiệp nhập khẩu thịt đông lạnh phải để hàng tại cảng trong thời gian chờ xét nghiệm mẫu hàng), việc đăng ký và xét nghiệm hàng hóa chỉ kéo dài trong khoảng thời gian 5-7 ngày. Do đó, không làm nảy sinh nhiều chi phí lưu kho bãi và ùn tắc hàng như lo ngại của các doanh nghiệp. Chi phí đội lên chủ yếu nằm ở khoản tiền điện chạy máy làm lạnh. Tuy nhiên, ông hiện nay mỗi ngày cũng chỉ có 4-5 container thịt đông lạnh được lấy ra khỏi cảng.

Cơ quan thú y vùng 6 vừa kiến nghị Cục thú y không tiếp tục cấp phép nhập khẩu cho những doanh nghiệp khi được lấy hàng ra khỏi cảng đã bán ngay trên đường mà không khai báo với cơ quan thú y địa phương,.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận