Email Bản in

Kiểm tra các "điểm nóng" về khám chữa bệnh

TS Lý Ngọc Kính, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, Cục sẽ thành lập đoàn kiểm tra đột xuất các đơn vị là "điểm nóng" về khám chữa bệnh trên toàn quốc. Vấn đề văn hoá giao tiếp, ứng xử của cán bộ y tế đối với bệnh nhân cũng được nhấn mạnh. Theo Cục Quản l ý khám chữa bệnh, 97% các địa phương, đơn vị, bệnh viện đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy tắc ứng xử để phát động, triển khai đồng bộ quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, văn hoá công sở và kỹ năng giao tiếp cho cán bộ bệnh viện theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế.

Theo báo cáo của 29 bệnh viện TW và 54 cơ sở y tế, có 98% Hội đồng thuốc và điều trị đã thành lập nhằm xây dựng các tiêu chí lựa chọn thuốc để đấu thầu tập trung tại Sở Y tế, hoặc bệnh viện đa khoa tỉnh. Các Hội đồng này thường xuyên tổ chức bình bệnh án, kiểm tra việc ghi chép, sử dụng thuốc trong bệnh án, đơn thuốc. Qua đó, nhiều sai sót trong ghi chép sử dụng thuốc được phát hiện như: Ghi tên chưa chính xác, nồng độ, lượng chưa đúng, khoảng cách dùng chưa hợp lý…
Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận