Email Bản in

Kiến nghị đóng cửa nhà máy mua tôm tạp chất

Ngày 4/9/2009, tại Bạc Liêu, Thứ trưởng Bộ NN – PTNT Lương Lê Phương chủ trì cuộc họp xử lý tôm tạp chất, cho biết, sẽ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho rút giấy phép hoặc đóng cửa nhà máy với doanh nghiệp cố tình mua tôm tạp chất. Hiện nay, sau một tháng thực hiện chương trình “Nói không với tôm tạp chất”, đã có khoảng 80 phần trăm tôm đưa đến nhà máy đạt chất lượng cao.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận