Email Bản in

Luật hóa việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Bộ Công Thương đang chuẩn bị trình Chính phủ dự thảo Luật Bảo vệ người tiêu dùng, dự kiến sẽ trình Quốc hội cho ý kiến nhằm thay thế cho Pháp lệnh Bảo vệ người tiêu dùng ban hành từ năm 1993. Nội dung của luật này sẽ đề cập đến các vấn đề cơ bản như quy định trách nhiệm của thương nhân đối với người tiêu dùng (NTD); quy định về trình tự giải quyết khiếu nại, tạo điều kiện cho NTD có thể tự bảo vệ mình; đồng thời tạo hành lang pháp lý để các cơ quan nhà nước và tổ chức bảo vệ NTD hoạt động có hiệu quả. Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, NTD VN đang phải sống trong một môi trường không an toàn, quyền và lợi ích hợp pháp bị vi phạm nghiêm trọng. Hàng loạt các vụ việc vi phạm không chỉ gây thiệt hại về tài sản, mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng NTD. Trong khi đó, các quy định của pháp luật hiện hành còn nhiều bất cập, gây khó khăn cho quá trình phát hiện và xử lts các vi phạm.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận