Email Bản in

May quá

Sắp tới kỳ sinh nở, vợ ôm riết lấy chồng, nũng nịu với giọng buồn buồn:
        - Anh đi, hình như em có linh cảm! Em nghe người ta nói, phụ nữ thời nay khi có mang cứ chiếu hết thứ tia này, tia nọ là dễ sinh con tàn tật và cũng có khi... da hoá thành đen đấy!
        Chồng an ủi vợ. Nhưng ngay sau khi vợ sinh con, chồng chạy tới ngay phòng trong nhà hộ sinh, lo lắng hỏi về con mới sinh:
        - ... Nó có da đen!
        - ... Thế nó có dị tật gì?
        - Không, chỉ có da đen thôi!
        - ... May quá!
Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận