Email Bản in

Mít tinh hưởng ứng "Ngày toàn dân mua và sử dụng muối i-ốt"

Sáng 2-11, tại Hà Nội đã diễn ra lễ mít tinh hưởng ứng"Ngày toàn dân mua và sử dụng muối i-ốt" (2-11), do Bộ Y tế phối hợp với Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức.

Theo kết quả điều tra của Dự án phòng, chống thiếu i-ốt, trong 2 năm 2008-2009 tình trạng thiếu hụt i-ốt đã quay trở lại ở một số vùng miền trên cả nước. Đây thực sự là kết quả đáng báo động về công tác phòng, chống các rối loạn do thiếu i-ốt. Việt Nam là một quốc gia nằm trong khu vực thiếu i-ốt, từ năm 2001-2005, Chương trình quốc gia phòng rối loạn chức năng do thiếu i-ốt và Bệnh viện Nội tiết trung ương đã cơ bản hoàn thành việc thanh toán các rối loạn ở cấp quốc gia: 92,3% các hộ gia đình dùng muối i-ốt đủ tiêu chuẩn phòng bệnh; tỷ lệ bướu cổ trẻ em giảm xuống ở mức cho phép. Tuy thành công bước đầu nhưng công tác duy trì bền vững các kết quả đạt được về phòng, chống rối loạn i-ốt tại Việt Nam một cách bền vững là thách thức to lớn, đòi hỏi phải có sự cam kết chính trị mạnh mẽ từ trung ương đến địa phương...

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận