Email Bản in

Một tài liệu hay khi cần tới....

Một tài liệu hay khi cần tới....
 
 
Tra cứu- Time and Date - Xem giờ, đổi giờ, lịch, thời tiết 
Code: 

www.timeanddate.com 
- Tra cứu Âm - Dương lịch Việt Nam 
Code: 

www.petalia.org/amlich.htm 
- Lịch Vạn Niên 
Code: 
www.thoigian.com.vn/?mPage=L1 

- Mã vùng điện thoại các quốc gia & cách gọi 
Code: 

www.countrycallingcodes.com 
- Khoảng cách các nơi trên thế giới 
Code: 

www.indo.com/distance 
- Thông tin các quốc gia trên thế giới 
Code: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html 

- Thông tin, tiểu sử các nhân vật nổi tiếng 
Code: 

www.biography.com 
- Sách kỷ lục thế giới Guinness 
Code: 

www.guinnessworldrecords.com 
- Thông tin về quốc kỳ các nước 
Code: 
http://www.fotw.net/flags/index.html 

Từ điển- Tra từ điển Anh, Việt, Pháp, Nhật, Hàn, Trung, viết tắt 
Code: 
http://tratu.soha.vn/ 

- Từ điển Anh, Việt, Pháp, Trung, Nga, máy tính 
Code: 

www.vdict.com 
- Từ điển thuật ngữ máy tính 
Code: 

www.webopedia.com 
- Từ điển viết tắt 
Code: 

www.acronymfinder.com 
- Từ điển Anh, Việt, Pháp, Trung, Nôm; dịch đoạn văn 
Code: 

www.1tudien.com 
- Từ điển bằng tranh 
Code: 

www.pdictionary.com 
- Bách khoa toàn thư Encylopedia 
Code: 

www.encyclopedia.com 
- Bách khoa toàn thư Britannica 
Code: 

www.britannica.com 
- Tra cứu mọi thứ 
Code: 
http://dictionary.reference.com/ 

- MSN Encarta 
Code: 
http://encarta.msn.com/
 
Hải Châu sưu tầm

 

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận