Email Bản in

Mua dự trữ 1 triệu liều Tamiflu

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm ở người ngày 30-9, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho biết Bộ Y tế đang trình Chính phủ phương án mua dự trữ mới 1 triệu liều Tamiflu. Do số bệnh nhân nhiễm và nghi nhiễm cúm A/H1N1 đang tăng nhanh từng ngày, Bộ Y tế nhận định dịch mạnh nhất có thể rơi vào tháng 11-12. Vì vậy, Bộ Y tế sẽ thành lập sáu đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch cúm trên 63 tỉnh thành, tại phía Nam sẽ có một đoàn thường trực riêng.

Hiện Viện Các bệnh nhiệt đới và truyền nhiễm quốc gia tiếp nhận khám và điều trị cho 250-300 bệnh nhân/ngày. Trước tình hình này, Bộ Y tế cho rằng các BV tuyến dưới (kể cả trạm xá xã) cần nhanh chóng tiếp cận và thực hiện thu dung, điều trị bệnh nhân cúm A/H1N1.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận