Email Bản in

Nghệ An xuất hiện dịch lở mồm long móng trên gia súc

Theo tin từ Cục Thú y Bộ NN&PTNT, dịch lở mồm long móng trên gia súc tiếp tục lan ra các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình và phát triển thêm ở tỉnh Nghệ An, đưa tổng số tỉnh trong cả nước có dịch lên 10 tỉnh. Ở Quảng Trị, đã phát hiện thêm một ổ dịch ở xã Gio Sơn, huyện Gio Linh, đưa số xã có dịch ở Quảng Trị lên 8 xã. Ở tỉnh Quảng Bình cũng phát hiện thêm một ổ dịch lở mồm long móng với 40 con gia súc mắc bệnh tại xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa. Ở tỉnh Nghệ An, đã có 3 xã Nga My, Thạch Giám và Tam Quang thuộc huyện Tương Dương có dịch lở mồm long móng trên 16 con bò của Chương trình 135 giai đoạn II năm 2009 vận chuyển từ nơi khác đến.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận