Email Bản in

Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thầy thuốc để quảng cáo thực phẩm

Theo dự thảo về hướng dẫn quảng cáo thực phẩm và phụ gia thực phẩm do Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Bộ Y tế soạn thảo, hành vi sử dụng vật chất, lợi ích vật chất tác động đến thầy thuốc nhằm đẩy mạnh tiêu thụ thực phẩm, phụ gia thực phẩm sẽ bị nghiêm cấm; Ngoài ra, việc sử dụng danh nghĩa, hình ảnh, biểu tượng, thư tín của tổ chức y tế, thư cảm ơn của người tiêu dùng để quảng cáo thực phẩm và phụ gia thực phẩm cũng bị nghiêm cấm. Dự thảo này cũng nghiêm cấm quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm dưới hình thức bài viết của thầy thuốc, cán bộ y tế hướng dẫn dự phòng, điều trị bệnh trên báo, tạp chí, trên các chương trình phát thanh, truyền hình.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận