Email Bản in

Người hiến máu tình nguyện: Được miễn phí nếu phải truyền máu

Thông tư 182 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện nêu rõ: "Người hiến máu tình nguyện trong trường hợp phải truyền máu tại các cơ sở y tế công lập, được miễn trả tiền máu, thành phần máu tối đa bằng số lượng máu, thành phần máu đã hiến theo Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện. Trường hợp người bệnh tham gia bảo hiểm y tế, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm thanh toán khoản phí này cho cơ sở y tế công lập...

Ngoài ra, kinh phí hỗ trợ cho vận động hiến máu được tính cả phần đi lại, ăn, uống nhẹ tại chỗ và quà tặng cho người hiến máu tình nguyện.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận