Email Bản in

Nhiều doanh nghiệp bỏ hàng đông lạnh tại cảng

Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I đến ngày 15-10, tại cảng Cát Lái (Q.2) vẫn còn tồn hơn 200 container thịt đông lạnh, tương đương 5.177 tấn hàng. Trong đó đa số hàng hoá được nhập về cảng từ nhiều tháng nay. Những ngày gần đây, mỗi ngày có khoảng 100 tấn thịt đông lạnh được thông qua, tuy nhiên chủ yêú là hàng mới nhập. Về số lượng hàng đã nhập tại cảng cách đây 3-4 tháng, hầu như các doanh nghiệp đã bỏ luôn do chất lượng hàng không đảm bảo và doanh nghiệp bỏ hàng, theo sáu tháng mới thành lập hội đồng thanh ký gồm đại diện hải quan, hãng tàu và cảng. Khi đó hàng vẫn được bán ra thị trường cho người sử dụng trong trường hợp còn hạn sử dụng và kết quả kiểm nghiệm không có vấn đề gì. Trường hợp còn lại sẽ phải tiêu hủy.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận