Email Bản in

Nhiều lạm dụng trong điều trị tại bệnh viện tư

Bộ Y tế vừa tổ chức hội nghị giao ban bệnh viện (BV) tư với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các BV tư trong cả nước.

Theo quy hoạch của Chính phủ, đến năm 2010, BV tư nhân cả nước phải có mức trung bình 2 giường bệnh/1 vạn dân, đến 2020 là 5 giường/1 vạn dân. Tuy đến thời điểm này, hệ thống BV tư mới chỉ ở mức 0,7 giường/1 vạn dân, nhưng với sự phát triển BV tư trong những năm trở lại đây cũng đang đặt ra nhiều vấn đề đáng quan ngại, nhất là những tồn tại trong điều trị, chuyên môn. Bộ Y tế cho biết hiện cả nước có 94 BV tư đang hoạt động, trong đó có 89 BV y học hiện đại, còn lại là BV y học cổ truyền và BV bán công.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận