Email Bản in

Những tấm hình độc đáo !

Nhìn bố cục và sự phân phối ánh sáng trong những bức ảnh này, tôi tin chúng là những tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật chứ không phải là những tấm ảnh bình thường.

PVT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          HẢI CHÂU sưu tầm

 

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận