Email Bản in

Phản ứng

- Đạo diễn vò đầu bứt tai: cô đào ngôi sao của anh diễn xuất thấp hơn mọi tiêu chuẩn (tôi nhấn mạnh: thấp dưới tiêu chuẩn chứ không phải thấp dưới mọi người!):cha


- Cô cũng phải có một chút linh cảm chứ: Hãy hình dung trên sân khấu cô đang có một người tình mình mê đắm. Rồi bỗng dưng anh ta bỏ cô mà ra đi không kèn không trống. Cái đó cũng phải gây ra một phản ứng gì đó ở cô? Nào, cô sẽ phản ứng như thế nào?


- Dạ... em sẽ đi với anh chàng khác.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận