Email Bản in

Phạt tới 10 triệu đồng khi để rơi vãi rác thải

Đó là một trong những biện pháp xử pạht hạnh chính nhằm chấm dứt tình trạng vứt, đổ rác ra đường và nơi công cộng mà UBND TP Hà Nội sẽ áp dụng từ ngày 3/11. Theo đó, TP Hà Nội sẽ phát động toàn dân không đổ, vứt rác ra đường và nơi công cộng, tiến tới chấm dứt tình trạng này. Bên cạnh công tác tuyên truyền, thành phố ban hành quy định quản lý rác thải và các chế tài xử phạt nghiêm đối với những hành vi vi phạm. Mức xử phạt đối với hành vi vứt, đổ rác ra đường, nơi công cộng sẽ được áp dụng theo Nghị định 23 của Chính phủ. Đối với hành vi vứt, đổ rác không đúng nơi quy định sẽ bị phạt từ 100.000 - 300.000 đồng. Đối với việc chở rác, phế thải làm rơi vãi ra đường hoặc đổ không đúng nơi quy định bị phạt nặng từ 5 triệu - 10 triệu đồng tuỳ theo từng trường hợp vi phạm

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận