Email Bản in

Phó thủ tướng yêu cầu rà soát lại các giải thưởng

Ngay sau khi Bộ khoa học và công nghệ có báo cáo xử lý việc trao giải Top 100 sản phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng năm 2009 cho Công ty Vedan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã yêu cầu Bộ rà soát các hình thức giải thưởng trong ngành.
Phó Thủ tướng cũng đồng ý  với các biện pháp xử lý của Bộ khoa học và công nghệ đối với sự việc trên .đồng thời yêu cầu Bộ này cần xây dựng quy chế chặt chẽ để việc xét, trao giải thưởng có ý nghĩa thiết thực tránh sai sót tiêu cực

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận