Email Bản in

Quản lý thức ăn đường phố theo Dự án luật ATVSTP

Dự án luật (điều 24) nêu điều kiện đối với vị trí bày bán thực phẩm: Phải xa cống rãnh, bãi rác và xa nguồn gây ô nhiễm khác; Phải được bày bán trên bàn, giá kệ cao hơn mặt đất; Dụng cụ ăn uống, chứa đựng thực phẩm phải được rửa sạch, khử trùng trước khi sử dụng; Bảo đảm để bao gói và các vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm không gây ô nhiễm và thôi nhiễm vào thực phẩm; Có phương tiện che nắng, mưa, bụi bẩn và côn trùng; Có đủ nước sạch dùng cho việc chế biến và vệ sinh ăn uống (điều 25 dự thảo luật).

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận