Email Bản in

Sáng kiến đề xuất đấu thầu tập trung

Đã có văn bản đề nghị cơ quan chức năng tổ chức đấu thầu tập trung nhằm giảm giá và đồng bộ về giá thuốc giữa các bệnh viện, giảm thời gian, công sức chuẩn bị xác minh giá thuốc của từng bệnh viện. Nếu thực hiện theo hiện hành, nên đưa đại diện bảo hiểm y tế vào hội đồng xét thầu.

Bệnh viện Thanh Nhàn dựa vào giá thuốc trên tạp chí chuyên ngành của Bộ Công thương, kết quả đấu thầu gần nhất và tham khảo giá thị trường để xây dựng giá thuốc kế hoạch. Tuy nhiên trên thực tế vẫn có một số thuốc trúng thầu vào bệnh viện với giá cao hơn thị trường.

Qua khảo sát thuốc trúng thầu vào Bệnh viện Thanh Nhàn và giá thị trường, thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho rằng có mặt hàng giá cao hơn nhưng cũng có mặt hàng giá thấp hơn.

Ông Nguyễn Việt Cường - chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho rằng, hiện chưa tổ chức đấu thầu tập trung được do nhu cầu và số lượng thuốc của mỗi bệnh viện mỗi khác. Theo các chuyên gia, việc đấu thầu tập trung hoàn toàn có thể thực hiện được, nhất là với các mặt hàng số lượng sử dụng lớn. Các loại thuốc hiếm, hàng đặc trị nếu tổ chức đấu thầu tập trung cũng tránh được hiện tượng nhà cung cấp từ chối tham gia thầu do số lượng cung cấp từng bệnh viện đơn lẻ quá ít ỏi.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận