Email Bản in

Sẽ có các đoàn giám sát chất lượng khám, chữa bệnh qua BHYT

Để triển khai Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) đã được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ ngày 1-7-2009, hôm qua (4-9), Bộ Y tế tổ chức hội nghị phổ biến Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27-7-2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT cùng các thông tư hướng dẫn.

Theo Bộ Y tế, hiện nay có 39,2 triệu người (chiếm 46% dân số), trong đó có 15,8 triệu là người nghèo tham gia BHYT. Luật BHYT chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7, mở rộng ra 25 nhóm đối tượng, trong đó ngân sách nhà nước bảo đảm cho người nghèo, trẻ em, người có công, đồng thời hỗ trợ mức đóng BHYT cho các hộ cận nghèo, học sinh sinh viên. Người tham gia BHYT được mở rộng quyền lợi như khám, chữa bệnh (KCB) với kỹ thuật cao, phục hồi chức năng… Một số trường hợp trước đây không được Quỹ BHYT thanh toán như tai nạn giao thông, bệnh bẩm sinh và dị tật bẩm sinh, HIV/AIDS, nay cũng được thanh toán.

Hiện Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách, đổi mới phương thức thanh toán chi phí KCB BHYT theo hướng tạo quyền chủ động tốt hơn cho các cơ sở y tế và tăng cường dịch vụ y tế tới gần dân. Người bệnh có BHYT được hưởng lợi ngay từ tuyến y tế cơ sở. Mục tiêu phấn đấu là từ nay đến hết 2010, hơn 80% trạm y tế xã trong cả nước có tổ chức KCB bằng thẻ BHYT, thái độ phục vụ của nhân viên y tế đối với bệnh nhân và đặc biệt là kiên quyết chống việc lạm dụng kỹ thuật cao và thuốc đắt tiền để nâng viện phí…

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận