Email Bản in

Sẽ có Luật phòng, chống tác hại bia rượu

Hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm thế giới về giảm thiểu tác hại của rượu, bia" do Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tổ chức tại Hà Nội, nhằm đưa ra những kinh nghiệm để giảm thiểu tác hại của bia rượu. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế đã có các cuộc họp với Uỷ ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ban Tuyên giáo TƯ và các bộ, ngành liên quan thống nhất lộ trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống tác hại của bia rượu ở Việt Nam. Theo đó, Bộ Y tế sẽ chủ trì xây dựng luật phòng chống tác hại của lạm dụng bia rượu và trình Quốc hội thông qua trong nhiệm kỳ khoá XIII (sau năm 2012). Cũng theo Thứ trưởng Xuyên, trong năm 2009 Bộ sẽ xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách quốc gia phòng chống tác hại của lạm dụng bia rượu.

Theo số liệu điều tra, mỗi ngày có 40 ca tử vong vì tai nạn giao thông ở Việt Nam, trong đó có nhiều trường hợp liên quan đến bia rượu.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận