Email Bản in

Sẽ thanh tra toàn diện Bệnh viện Đa khoa Tây Đô

Sáng 9/10, UBND TP Cần Thơ có cuộc họp đại diện nhiều ngành, xem xét "vụ náo động ở Bệnh biện Đa khoa Tây Đô", đã thống nhất thành lập đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra toàn diện bệnh viện này.

Sau những náo động ở bệnh viện, ngành thuế và kế hoạch và đầu tư của TP Cần Thơ tổ chức kiểm tra, phát hiện nhiều sai phạm, trong đó có những hành vi thiếu minh bạch về tài chính, vượt quá chức năng quản lý của hai ngành nên kiến nghị thành lập đoàn thanh tra liên ngành. Đoàn thanh tra sẽ gồm Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thuế, Y tế, Thanh tra, Công an, do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Tô Minh Giới: "Nếu đoàn thanh tra liên ngành do Sở Kế hoạch và đầu tư chủ trì, phát hiện hành vi sai phạm nghiêm trọng hơn, vượt quá thẩm quyền của đoàn, UBND TP Cần Thơ sẽ có chỉ đạo tiếp. Quan điểm là bảo vệ luật pháp, bảo vệ quyền lợi của các thành viên góp vốn xây dựng bệnh viện để bảo vệ chủ trương xã hội hoá hoạt động y tế".

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận