Email Bản in

Sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí ngân sách dự án đầu tư cho y tế

Phát biểu tại hội nghị tổng kết 1 năm thực hiện Dự án Hỗ trợ Chăm sóc sức khoẻ cho người nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên (HEMA) do Bộ Y tế tổ chức, TS. Nguyễn Thị Xuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh thuộc dự án phải ưu tiên triển khai các hoạt động cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ có chất lượng cho người dân tại cộng đồng; Ban quản lý dự án các cấp phải sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực của dự án, tránh lãng phí, chồng chéo, lạm dụng và chỉ đầu tư khi có nhu cầu ưu tiên... không vì mục đích giải ngân nhanh mà quên tính hiệu quả và bền vững của dự án. Trong năm 2008, dự án đã giải ngân được 36,9 tỉ đồng. 7 tháng đầu năm 2009, dự án giải ngân được 20,2 tỷ đồng, trong đó có các hoạt động như thiết lập các điểm tiêm chủng bổ sung ngoại trạm phục vụ tiêm vét cho những trường hợp tiêm sót của gói tiêm chủng mở rộng...

 

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận