Email Bản in

Tập trung triển khai cấp thẻ BHYT mới cho khoảng 50 triệu người dân

Ông Nguyễn Minh Thảo, Trưởng ban Giám định BHYT, BHXH cho biết, triển khai thực hiện chính sách BHYT mới, BHXH Việt Nam đang cùng ngành y tế nhanh chóng giải quyết những vướng mắc nảy sinh, giảm phiền hà cho người tham gia BHYT. Cũng theo ông Thảo, sang năm 2010, cơ quan BHXH Việt Nam sẽ triển khai phương thức thanh toán theo định suất tại các cơ sở KCB. Sau đó, dần thực hiện lộ trình đã đề ra là đạt 30% vào năm 2011; 60% vào năm 2013; và đến năm 2015 là tất cả các cơ sở KCB đều thanh toán theo phương thức định suất. Bên cạnh đó, cả Bộ Y tế và cơ quan BHXH đều đang tiến hành những đề tài nghiên cứu về phương thức thanh toán theo chẩn đoán (theo ca bệnh) và thí điểm ở một số cơ sở y tế. Hiện tại BHXH Việt Nam đang tập trung cao độ cho công tác cấp thẻ BHYT mới cho khoảng 50 triệu người dân tham gia BHYT vào đầu năm 2010.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận