Email Bản in

Tẩy chay thịt đông lạnh

Theo các đầu mối nhập khẩu thịt đông lạnh tại TP.HCM, hiện đang phải giảm lượng hàng nhập khẩu vì sức tiêu thụ trên thị trường ngày càng yếu. So với thời điểm này năm 2008, sức mua trên thị trường hiện đang giảm khoảng 60%. Một đầu mối lớn chuyên nhập thịt đông lạnh phân phối tại khu vực Đông Nam Bộ cho hay hiện nay mỗi ngày lượng hàng xuất kho chỉ khoảng 10 tấn. Trong khi tháng 10 và tháng 11-2008 mỗi ngày bán 70-80 tấn. Do tiêu thụ giảm, các doanh nghiệp buộc phải cắt giảm lượng hàng nhập về. Một số đơn vị đã nhập hàng theo hợp đồng ký kết trong tháng 8 và tháng 9-2009 vẫn phải để tại các kho lạnh.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận