Email Bản in

Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

Sáng 8.11, Bộ Y tế phát động Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS (10.11 - 10.12) tại Bắc Ninh, với chủ đề "Tiếp cận phổ cập và quyền con người". Bất cứ ai có nhu cầu cũng có quyền được tiếp cận với dịch vụ dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ và điều trị HIV/AIDS. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu, mạng lưới cung cấp dịch vụ cho người nhiễm HIV ở nhiều nơi còn hạn chế, thiếu thốn, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa. Trên thực tế, tình trạng kỳ thị đối xử phân biệt với người nhiễm HIV vẫn tồn tại và là rào cản cho họ tiếp cận các dịch vụ y tế. Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan đề nghị mỗi người phải nâng cao nhận thức, thái độ hành vi và tăng cường hỗ trợ, giúp đỡ người nhiễm HIV. Năm 2010, ước tính sẽ có khoảng 300.000 người mắc mới HIV.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận