Email Bản in

Thành lập nhóm đặc trách Mỹ-Việt về y tế

Sau 3 ngày làm việc, cuộc họp thường niên lần thứ 4 của hội đồng tư vấn hỗn hợp Việt -Mỹ về chất da cam/đi-o-xin (JAC) đã kết thúc. Chiều ngày 10-9, tại Hà Nội, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mai-cơn Mi-cha-lắc, Tiến sĩ Liên Kế Sơn, đồng Chủ tịch JAC, chánh văn phòng ban chỉ đạo 33, phó tổng cục trưởng tổng cục môi trường Việt Nam đã họp báo cho biết, cuộc họp thành công tốt đẹp với các bên cùng nhất trí thành lập nhóm đặc trách về y tế. Tiến sĩ Lê Kế Sơn cho biết, việc thành lập này được coi là bước tiến nữa của JAC sau việc thành lập nhóm đặc trách về môi trường từ cuộc họp thường niên lần thứ 3 năm 2008. Nhóm môi trường đã hoạt động thành công và có những kết quả cụ thể ở sân bay Đà Nẵng.

Nhóm đặc trách về y tế bao gồm một số chuyên gia về y tế của cả Việt Nam và Hoa Kỳ. Nhóm này đang thảo luận về chương trình làm việc cụ thể. nhiệm vụ đầu tiên của cả nhóm là tổng hợp các thông tin liên quan về đi-o-xin đối với con người nói chung và đối với Việt Nam nói riêng, giúp JAC đánh giá chính xác hơn hậu quả của đi-o-xin đối với con người Việt Nam nói chung và tại các "vùng nóng". Thông qua các hoạt động của mình, nhóm sẽ đề xuất các biện pháp ngăn chặn sự phơi nhiễm tại các "vùng nóng" và giai pháp giúp đỡ, chăm sóc y tế tốt hơn đối với những người đã phơi nhiễm và có nguy cơ phơi nhiễm.

Đánh giá cao thành công của cả 2 phía trong việc thành lập nhóm hợp tác này, Đại sứ Mai-cơn Mi-cha-lắc tái khẳng định, cam kết chính phủ Mỹ tiếp tục thúc đẩy tăng cường hợp tác với chính phủ Việt Nam trong nổ lực tim kiếm giải pháp hữu hiệu về mặt môi trường cũng như giúp nhau về y tế trong việc khắc phục hậu quả chất độc da cam/đi-o-xin.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận