Email Bản in

Thành lập Ủy ban Liên chính phủ về hợp tác giữa Việt Nam và UAE

Ngày 29.10, Bộ Ngoại giao đã tổ chức lễ trao đổi văn kiện phê chuẩn/ phê duyệt Hiệp định thành lập Ủy ban Liên chính phủ về hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ các Tiểu Vương quốc Arập Thống nhất. Hiệp định sẽ có hiệu lực kể từ ngày 29.10.2009, góp phần tăng cường hợp tác giữa Chính phủ hai nước trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là chính trị, kinh tế, thương mại, văn hoá và các lĩnh vực khác vì lợi ích của hai quốc gia.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận