Email Bản in

Thí điểm bệnh viện, trường học không khói thuốc

Bộ Y tế cho hay đã có các bệnh viện (BV) như BV Xanh Pôn, Việt Đức, BV K, Nguyễn Tri Phương, Chợ Rẫy, Nhi đồng 1, Đa khoa Cần Thơ và BV T.Ư Huế thực hiện thí điểm bệnh viện không khói thuốc.

Ngoài ra đã có 8 trường đại học thực hiện mô hình đơn vị không khói thuốc gồm: Đại học Quốc gia Hà Nội, Thủy lợi, Giao thông - vận tải, Viện Mở, Hàng hải và các trường CĐ Kỹ thuật Y tế Hải Dương; Xây dựng số 1, Công nghệ Sao Đỏ (Hải Dương).

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận