Email Bản in

Thịt đông lạnh nhập khẩu giảm mạnh

Theo cơ quan thú y vùng 6, những ngày gần đây lượng thịt đông lạnh đăng ký kiểm dịch và đã thông quan ngày càng ít. Trung bình mỗi ngày toàn vùng Đông Nam Bộ chỉ có khoảng 2-3 container hàng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu thông quan. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là sức tiêu thụ tại thị trường trong nước đối với các mặt hàng này hiện giảm mạnh.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận