Email Bản in

Thu hồi 2 lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Sở y tế TP. Hồ Chí Minh vừa quyết định đình chỉ lưu hành hoàn cứng Xô độc gan giải phóng hoàn, chai 200 viên (30g), số lô 112008, hạn dùng 07/06/2010, SĐK: V430-H12_10 do cơ sở sản xuất thuốc YHCT - Nhà thuốc Phương Hoà Đường sản xuất bởi không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu đồng đều khối lượng, độ rã. Sở y tế TP cũng đình chỉ lưu hành đối với thuôc hoàn cứng Phong thấp cốt thống hoàn, hộp 6 gói, gói 5g, số lô 04042009, hạn dùng: 10/2010, SĐK: VĐ-0314-06 do sở kinh doanh thuốc YHCT Phước Thiện sản xuất do không đạt tiêu chuẩn chất lượng, về chỉ tiêu độ nhiễm khuẩn. Theo đó, Sở Y tế  yêu cầu cả hai nhà sản xuất nhanh chóng thu hồi các lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng này.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận