Email Bản in

Tích cực vệ sinh tiêu độc môi trường thú y

Từ đầu tháng 9 tới nay, các trạm thú y trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tăng cường rà soát, tiêm phòng bổ sung cho đàn gia súc, gia cầm. Kết quả tiêm bốn bệnh đỏ cho đàn lợn được 36 nghìn con, tiêm vắc-xin lở mồm long móng cho gần 8 nghìn con; tiêm vắc-xin cúm cho hơn 474 nghìn lượt con gia cầm; có 9/29 huyện, thị xã đã tiêm phòng văc-xin tụ huyết trùng và lở mồm long móng cho hơn 4 nghìn lượt con trâu, bò. Toàn thành phố đã tổng vệ sinh tiêu độc môi trường thú y chăn nuôi được hơn 21 triệu mét vuông, số hoá chất được sử dụng phun tổng vệ sinh gồm 958 kg Virkon, 15.700 kg Benkocid; nhờ vậy đã đảm bảo an toàn chăn nuôi, phòng ngừa được dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.

 

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận