Email Bản in

Tiếp tục đóng cửa trường do khí thải

Chiều 29.10, ông Vũ Văn Trà - Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Hải Phòng - cho biết: Sở đã quyết định kéo dài thời gian tạm đóng cửa Trường THCS Quán Toan thêm 2 ngày nữa nhằm đảm bảo an toàn sức khoẻ cho học sinh. Ông Trà cho biết: Sở đã đề nghị vởi UBND thành phố sớm chỉ đạo các ngành chức năng vào cuộc tích cực để giải quyết dứt điểm trong ngày hôm nay (30.10), tạo điều kiện cho trường Quán Toan mở cửa trở lại.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận