Email Bản in

Trẻ em thành phố mắc bệnh tự kỷ nhiều gấp đôi ở nông thôn

Theo ThS. Quách Thuý Minh, Trưởng Khoa tâm bệnh - Bệnh viện Nhi TW, số trẻ có dấu hiệu tự kỷ được phát hiện ngày một gia tăng, đặc biệt là trẻ em thành phố có số lượng mắc gấp đôi so với trẻ em nông thôn. Tỷ lệ mắc chung tăng từ 4/10.000 trẻ trong những năm 80 của thế kỷ trước lên 1/150 trẻ em ở thời điểm hiện nay. Trẻ nam mắc nhiều hơn trẻ nữ. Việc điều trị căn bệnh này thực sự khó khăn vì chưa có thuốc đặc hiệu mà chủ yếu điều trị bằng biện pháp giáo dục và tâm lý.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận