Email Bản in

Triển khai giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm

Hôm nay 14-10, HĐND TP Hà Nội bắt đầu các cuộc giám sát về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trên địa bàn TP bằng cuộc làm việc mở đầu với các Sở Y tế, NN-PTNT, Công thương.

Trong cuộc họp Đoàn giám sát chiều ngày 13-10, Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh, Trưởng đoàn giám sát khẳng định, vấn đề VSATTP ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống người dân; hầu như ở cuộc tiếp xúc cử tri lần nào, ở đâu cũng có ý kiến bức xúc về vấn đề này. HĐND TP xác định, mở cuộc giám sát lần này nhằm làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, qua đó có cơ chế phối hợp giữa các ngành, tìm ra kẽ hở. điểm chồng chéo, những yếu kém để khắc phục. Các thành viên trong đoàn cũng nhất trí ngoài các cuộc khảo sát thực tế theo kế hoạch, các thành viên chuyên trách sẽ tổ chức những cuộc khảo sát đột xuất, tìm hiểu thực trạng VSATTP trên địa bàn TP, đặc biệt là 2 vấn đề "nóng" đang được dư luận quan tâm là sản xuất bì lợn và mỡ động vật.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận