Email Bản in

Từ 1.10, thực hiện cơ chế thu nộp và hưởng theo Luật Bảo hiểm y tế

Ngày 3.9, Bộ Tài chính cho biết đã ký kết thông tư liên tịch với Bộ Y tế và ban hành thông tư số 09/2009/TTLT-BYT-TC hướng dẫn thực hiện Luật Bảo hiểm y tế (BHYT). Điểm đáng lưu ý là một số đối tượng chính sách sẽ không phải đóng bổ sung phần chênh lệch BH do điều chỉnh tăng lương. Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và người thuộc họ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp sẽ được giảm mức đóng BHYT khi toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu và đang sống chung trong một nhà tham gia BHYT. Đặc biệt, các địa phương sẽ quyết định mức hỗ trợ và xác định số tiền được ngân sách nhà nước hỗ trợ khi có giảm mức đóng BHYT theo quy định.

Đối với người tự nguyện tham gia BHYT, mức đóng hằng tháng đối với đối tượng tiếp tục tự nguyện tham gia BHYT bằng 4,5% mức lương tối thiểu hiện hành. Quỹ BHYT sẽ thanh toán 50% chi phí của thuốc điều trị ung thư, thuốc chống thải ghép ngoài danh mục quy định của Bộ Y tế, nhưng đã được phép lưu hành tại Việt Nam đối với các trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi, người tham gia BHYT liên tục từ đủ 36 tháng trở lên và đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ quản lý được hưởng chế độ khám bệnh, chữ bệnh miễn phí theo quy định nay nghỉ hưu, chuyển ngành. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1.10.2009.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận