Email Bản in

Tử vong ở trẻ em dưới 1 tuổi đã giảm hơn 1 nửa

Tại hội thảo "Phổ biến kế hoạch hành động quốc gia vì sự sống còn của trẻ em" do Bộ Y tế tổ chức vào ngày 7/10, TS. Trần Chí Liêm, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, Bộ Y tế vừa phê duyệt Kế hoạch hành động vì sự sống còn trẻ em giai đoạn 2009 - 2015 với mục tiêu nhằm củng cố và mở rộng diện bao phủ các can thiệp thiết yếu vì sự sống còn của trẻ em để giảm sự khác biệt về chăm sóc sức khỏe; cải thiện sức khỏe và giảm tỉ lệ tử vong cho trẻ em ở tất cả các vùng, miền trong cả nước. Bộ Y tế cũng cho biết, tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 1 tuổi và dưới 5 tuổi đã giảm từ 35 và 42%o năm 2001 xuống còn 16%o vào năm 2006. So với thập kỷ trước, tỷ lệ này đã giảm xuống còn một nửa và ở mức tương đương các nước thu nhập cao gấp nước ta 3 - 4 lần trong khu vực; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng đã giảm từ 31,9% năm 2001 xuống 19,9% năm 2008; Việt Nam cũng luôn duy trì hơn 90% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ...

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận